İstanbul Teknik Kontrol Eğitim Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.

Radyografik Test

1-      RADYOGRAFİK MUAYENE Seviye-1

 

1. Teknik Terimlere Giriş ve Tahribatsız Muayene’ nin Tarihi / Introduction, Terminology, Purpose and History of NDT

Tarih, Amaç, Terminoloji, EN 1330-3 / History, Purpose, Terminology, EN 1330-3.

 

2. Metodun Fiziksel İlkeleri ve Ortak Bilgiler / Physical Principles And Associated Knowledge

2.1 X radyografi, Gama radyografi, Nötron radyografi, Elektron radyografi / X-radiography, Gamma radiography, Neutron radiography, Electron radiography,

2.2 İyonizasyon işlemleri: Fotokimyasal etkiler, Biyolojik etkiler, Florışıl etkiler / Process of ionization: photochemical effects; biological effects; fluorescent effects.

2.3 X Işınlarının Üretimi / Generation of X-radiation.

2.4 Gama ışını başlangıcı / Origin of Gama-radiation.

2.5 Radyasyon etkileri / Interaction of radiation with matter.

2.6 Film sistemleri, ekranları ve dijital tespit sistemlerinin özellikleri / Properties of film systems, screens and digital detection systems.

2.7 Radyoaktif ışınlama için geometri / Geometry for radiographic exposures.

 

3. Ürün Bilgisi Ve Metod Ve Tekniklerin İlgili Yetenekleri / Product Knowledge And Capabilities Of Method And Its Derivate Techniques

3.1 Tipik kaynak süreksizlikleri / Typical weld discontinuities.

3.2 Döküm hataları / Defects in castings.

3.3 Ayırt edilebilirlik üzerindeki etkiler / Influence on detectability.

 

4. Araçlar / Equipment

4.1 X-ray ciahzlarının dizaynı ve çalışması / Design and operation of X-ray machines.

4.2 Gama-ray makinalarının dizaynı ve çalışması / Design and operation of Gamma ray devices.

 

5. Muayene / Testing

Geliştirme işlemi / Developing process.

EN 1435’in açıklama ve tartışılması / Explanation and discussion of EN 1435.

EN 12681’e göre döküm muayenesi / Explanation and discussion of EN 12681.

EN 13068’ e göre radyografi ve radyoskopi / Direct radiography and radioscopy according to EN 13068.

EN 462-1, EN 462-2, EN 462-3, EN 462-4, EN 462-5 ‘e göre kalite göstergeçleri / Image quality indicators according to EN 462-1, EN 462-2, EN 462-3, EN 462-4, EN 462-5.

Kalite göstergeçlerinin özelliği, Uluslar arası kalite göstergeçleri / Relevance of image quality indicators; international image quality indicators.

 

6. Değerlendirme Ve Raporlama / Evaluation and Reporting.

6.1 Test raporlarının fizibilitesi / Feasibility of test report..

7. Kalite / Quality

7.1 Personel nitelikleri (EN 473 ve ISO 9712’ye göre) / Personnel qualification (according to EN 473 and ISO 9712).

7.2 Cihaz doğrulaması, dökümanların izlenebilirliği, diğer NDT nitelikleri ve sertifikasyon sistemleri / Equipment verification, Traceability of documents, Other NDT qualification and certification systems..

 

10. Gelişmeler / Developments

10.1  Yeni radyolojik teknikler / Innovative radiological techniques.

10.2 3 boyutlu radyoloji testleri, Stereo teknik; Çoklu açı teknikleri; Hesaplanmış laminografi Hesaplanmış tomografi, Prensip, Uygulamalar, Dijital işlem, Film sayısallaştırıcı artırma / 3-dimensional radiology testing: stereo technique; multi angle technique; computed laminography; computed tomography, principle; applications, digital image processing; film digitization; image enhancement.

  

RADYOGRAFİK MUAYENE Seviye-2

 

1. Teknik Terimlere Giriş ve Tahribatsız Muayene’ nin Tarihi / Introduction, Terminology, Purpose and History of NDT

Tarih, Amaç, Terminoloji, EN 1330-3 / History, Purpose, Terminology, EN 1330-3.

 

2. Metodun Fiziksel İlkeleri ve Ortak Bilgiler / Physical Principles And Associated Knowledge

2.1 X radyografi, Gama radyografi, Nötron radyografi, Elektron radyografi / X-radiography, Gamma radiography, Neutron radiography, Electron radiography,

2.2 İyonizasyon işlemleri: Fotokimyasal etkiler, Biyolojik etkiler, Florışıl etkiler / Process of ionization: photochemical effects; biological effects; fluorescent effects.

2.3 X Işınlarının Üretimi / Generation of X-radiation.

2.4 Gama ışını başlangıcı / Origin of Gama-radiation.

2.5 Radyasyon etkileri / Interaction of radiation with matter.

2.6 Film sistemleri, ekranları ve dijital tespit sistemlerinin özellikleri / Properties of film systems, screens and digital detection systems.

2.7 Radyoaktif ışınlama için geometri / Geometry for radiographic exposures.

 

3. Ürün Bilgisi Ve Metod Ve Tekniklerin İlgili Yetenekleri / Product Knowledge And Capabilities Of Method And Its Derivate Techniques

3.1 Tipik kaynak süreksizlikleri / Typical weld discontinuities.

3.2 Döküm hataları / Defects in castings.

3.3 Ayırt edilebilirlik üzerindeki etkiler / Influence on detectability.

 

4. Araçlar / Equipment

4.1 X-ray ciahzlarının dizaynı ve çalışması / Design and operation of X-ray machines.

4.2 Gama-ray makinalarının dizaynı ve çalışması / Design and operation of Gamma ray devices.

 

5. Muayene Öncesi Bilgiler / Information Prior The Test

Test parçası ve ulusal mevzuat hakkında bilgi / Information about the test object and national requirements.

 

6. Muayene / Testing

Geliştirme işlemi / Developing process.

EN 1435’in açıklama ve tartışılması / Explanation and discussion of EN 1435.

EN 12681’e göre döküm muayenesi / Explanation and discussion of EN 12681.

EN 13068’ e göre radyografi ve radyoskopi / Direct radiography and radioscopy according to EN 13068.

Özel teknikler / Special techniques.

EN 462-1, EN 462-2, EN 462-3, EN 462-4, EN 462-5 ‘e göre kalite göstergeçleri / Image quality indicators according to EN 462-1, EN 462-2, EN 462-3, EN 462-4, EN 462-5.

Kalite göstergeçlerinin özelliği, Uluslar arası kalite göstergeçleri / Relevance of image quality indicators; international image quality indicators.

Döküm ve kaynak muayeneleri için NDT talimatları / Drafting an NDT instruction for the testing of welding and castings.

 

7. Değerlendirme Ve Raporlama / Evaluation and Reporting

7.1 Değerlendirme temelleri / Basic of evaluation.

7.2 Radyografilerin değerlendirilmesi / Evaluation of radiographs.

7.3 Test raporlarının fizibilitesi / Feasibility of test report.

 

8. Değerlendirme /  Assesment

Kusurları sınıflama / Classification of imperfections.

Tür, boyut, yer belirleme, frekans / Type, size, localization, frequency.

EN ISO 5817, EN 12062, ISO 17635, EN 12517, EN 13445-5, ASTM, EN ISO 5817.

Malzeme ve imalatın etkisi / Influence of manufacture and material.

 

9. Kalite / Quality

9.1 Personel nitelikleri (EN 473 ve ISO 9712’ye göre) / Personnel qualification (according to EN 473 and ISO 9712).

9.2 Cihaz doğrulaması, dökümanların izlenebilirliği, diğer NDT nitelikleri ve sertifikasyon sistemleri / Equipment verification, Format of working procedures, Traceability of documents, Other NDT qualification and certification systems.

 

10. Gelişmeler / Developments

10.1  Yeni radyolojik teknikler / Innovative radiological techniques.

10.2 3 boyutlu radyoloji testleri, Stereo teknik; Çoklu açı teknikleri; Hesaplanmış laminografi Hesaplanmış tomografi, Prensip, Uygulamalar, Dijital işlem, Film sayısallaştırıcı artırma / 3-dimensional radiology testing: stereo technique; multi angle technique; computed laminography; computed tomography, principle; applications, digital image processing; film digitization; image enhancement.

  

RADYOGARFİK MUAYENE Seviye-3

 

1. Teknik Terimlere Giriş ve Tahribatsız Muayene’ nin Tarihi / Introduction, Terminology, Purpose and History of NDT

Tarih, Amaç, Terminoloji, EN 1330-3 / History, Purpose, Terminology, EN 1330-3.

 

2. Metodun Fiziksel İlkeleri ve Ortak Bilgiler / Physical Principles And Associated Knowledge

2.1 X radyografi, Gama radyografi, Nötron radyografi, Elektron radyografi / X-radiography, Gamma radiography, Neutron radiography, Electron radiography,

2.2 İyonizasyon işlemleri: Fotokimyasal etkiler, Biyolojik etkiler, Florışıl etkiler / Process of ionization: photochemical effects; biological effects; fluorescent effects.

2.3 X Işınlarının Üretimi / Generation of X-radiation.

2.4 Gama ışını başlangıcı / Origin of Gama-radiation.

2.5 Radyasyon etkileri / Interaction of radiation with matter.

2.6 Film sistemleri, ekranları ve dijital tespit sistemlerinin özellikleri / Properties of film systems, screens and digital detection systems.

2.7 Radyoaktif ışınlama için geometri / Geometry for radiographic exposures.

 

3. Ürün Bilgisi Ve Metod Ve Tekniklerin İlgili Yetenekleri / Product Knowledge And Capabilities Of Method And Its Derivate Techniques

3.1 Tipik kaynak süreksizlikleri / Typical weld discontinuities.

3.2 Döküm hataları / Defects in castings.

3.3 Ayırt edilebilirlik üzerindeki etkiler / Influence on detectability.

 

4. Araçlar / Equipment

4.1 X-ray ciahzlarının dizaynı ve çalışması / Design and operation of X-ray machines.

4.2 Gama-ray makinalarının dizaynı ve çalışması / Design and operation of Gamma ray devices.

 

5. Muayene Öncesi Bilgiler / Information Prior The Test

Test parçası ve ulusal mevzuat hakkında bilgi / Information about the test object and national requirements.

  

6. Muayene / Testing

Geliştirme işlemi / Developing process.

EN 1435’in açıklama ve tartışılması / Explanation and discussion of EN 1435.

EN 12681’e göre döküm muayenesi / Explanation and discussion of EN 12681.

EN 13068’ e göre radyografi ve radyoskopi / Direct radiography and radioscopy according to EN 13068.

Özel teknikler / Special techniques.

EN 462-1, EN 462-2, EN 462-3, EN 462-4, EN 462-5 ‘e göre kalite göstergeçleri / Image quality indicators according to EN 462-1, EN 462-2, EN 462-3, EN 462-4, EN 462-5.

Kalite göstergeçlerinin özelliği, Uluslar arası kalite göstergeçleri / Relevance of image quality indicators; international image quality indicators.

Döküm ve kaynak muayeneleri için NDT talimatları / Drafting an NDT instruction for the testing of welding and castings.

 

7. Değerlendirme Ve Raporlama / Evaluation and Reporting

7.1 Değerlendirme temelleri / Basic of evaluation.

7.2 Radyografilerin değerlendirilmesi / Evaluation of radiographs.

7.3 Test raporlarının fizibilitesi / Feasibility of test report.

 

8. Değerlendirme /  Assesment

Kusurları sınıflama / Classification of imperfections.

Tür, boyut, yer belirleme, frekans / Type, size, localization, frequency.

EN ISO 5817, EN 12062, ISO 17635, EN 12517, EN 13445-5, ASTM, EN ISO 5817.

Malzeme ve imalatın etkisi / Influence of manufacture and material.

9. Kalite / Quality

9.1 Personel nitelikleri (EN 473 ve ISO 9712’ye göre) / Personnel qualification (according to EN 473 and ISO 9712).

9.2 Cihaz doğrulaması, çalışma prosedürünün formatı, dökümanların izlenebilirliği, diğer NDT nitelikleri ve sertifikasyon sistemleri / Equipment verification, Format of working procedures, Traceability of documents, Other NDT qualification and certification systems.

9.3 NDT uygulamalarının ve ürün standartlarının gözden geçirilmesi / A review of applicable NDT application and product standards.

 

10. Gelişmeler / Developments

10.1  Yeni radyolojik teknikler / Innovative radiological techniques.

10.2 3 boyutlu radyoloji testleri, Stereo teknik; Çoklu açı teknikleri; Hesaplanmış laminografi Hesaplanmış tomografi, Prensip, Uygulamalar, Dijital işlem, Film sayısallaştırıcı artırma / 3-dimensional radiology testing: stereo technique; multi angle technique; computed laminography; computed tomography, principle; applications, digital image processing; film digitization; image enhancement.